Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FNI

Awarded: NOK 17.8 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

KulturBransjer og næringerMedia og kulturLTP3 Tillit og fellesskapKulturVitenskap og samfunnMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringMineralerPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleMiljøvennlig energiFornybar energi, solMineralerHavbunnsmineralerPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Petroleum og mineralerBransjer og næringerLandbrukPortefølje InnovasjonMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiMarinHavbrukMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftBransjer og næringerSkog og trebrukKlimaGlobale klimautfordringerUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks EuropaNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerKutt i utslipp av klimagasserBioteknologiLandbruksbioteknologiLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks AsiaUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks RusslandUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks NordområdeneUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Utenrikspolitikk og internasjonale relasjonerLandbrukBioteknologiMarin bioteknologiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matHavbrukNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningLTP3 Hav og kystBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Klima og miljøPortefølje Demokrati og global utviklingBioteknologiMarinFiskeriDelportefølje KvalitetLTP3 Klima, miljø og energiKlimaKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMarinMarin bioteknologiMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtenriks og internasjonale relasjonerMarinPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøBransjer og næringerMiljøvennlig energiPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Mat og bioressurserBransjer og næringerFiskeri og havbrukKlimarelevant forskningAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Klima, polar og miljøDelportefølje Et velfungerende forskningssystemLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje ForskningssystemetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Energi og transport