Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

Awarded: NOK 58.1 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningHelseKlimarelevant forskningLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingPortefølje Klima og miljøBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomKutt i utslipp av klimagasserKlimaKlimasystemet og klimaendringerBransjer og næringerOlje, gassMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 HelseLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgCO2-håndteringLTP3 Petroleum og mineralerPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerPetroleumNaturmangfoldKlimaMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje ForskningssystemetLTP3 Klima, polar og miljøUtviklingsarbeidKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerFiskeri og havbrukGrunnforskningMatPolitikk- og forvaltningsområderForskningNaturmangfold og miljøMiljøteknologiMaritimBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePortefølje Banebrytende forskningBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerIKT-næringenKlimaGlobale klimautfordringerPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonCO2-håndteringCCS - lagringLTP3 Hav og kystPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje InnovasjonBransjer og næringerHelsenæringenMatMat - Grønn sektorMaritimMaritime muligheter i havnæringenePortefølje HelsePolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMarinAnvendt forskningMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterUtviklingsforskningUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiBransjer og næringerVareproduserende industri