Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

Awarded: NOK 58.1 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Naturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMaritimAnvendt forskningHelseLTP3 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerVareproduserende industriMarinBransjer og næringerPortefølje HelseLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingPolitikk- og forvaltningsområderForskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBransjer og næringerTransport og samferdselPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringKlimaGlobale klimautfordringerMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havUtviklingsforskningBransjer og næringerHelsenæringenMaritimMaritime muligheter i havnæringeneMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonGrunnforskningUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningMiljøvennlig energiPortefølje Energi og transportBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeUtviklingsarbeidBransjer og næringerIKT-næringenPetroleumPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøLTP3 Petroleum og mineralerMiljøteknologiMatPortefølje ForskningssystemetPortefølje Demokrati og global utviklingPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystKlimarelevant forskningPortefølje Banebrytende forskningMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerCO2-håndteringCCS - lagringLTP3 Hav og kystLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Mat og bioressurserNaturmangfoldKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderMatMat - Grønn sektorKlimaPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBransjer og næringerOlje, gassKutt i utslipp av klimagasserPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningCO2-håndteringPortefølje InnovasjonBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP3 HelseNaturmangfold og miljø