Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NORCE Norwegian Research Centre AS (Samfunn)

Awarded: NOK 71.1 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

LTP3 Marine bioressurser og havforvaltningCO2-håndteringKlimaKlimatjenesterLTP3 Bioøkonomi og forvaltningIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Klima, miljø og energiHelseteknologierPortefølje Samisk samfunn og kulturMiljøvennlig energiLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Utdanning og livslang læringUtdanningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeCO2-håndteringCCS - annetPortefølje Demokrati og global utviklingIKT forskningsområdeUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferdMigrasjon, innvandring og integreringVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelMiljøteknologiPortefølje InnovasjonKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerHelseArbeidArbeidsmarkedLTP3 Demokrati, styring og forvaltningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeBransjer og næringerFiskeri og havbrukMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningHavbrukLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteKlimarelevant forskningVelferdFamilie og oppvekstBransjer og næringerBransjer og næringerHelsenæringenKutt i utslipp av klimagasserGrunnforskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMarinHelseteknologierVelferdsteknologierLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPolarArktisKlimaSamfunnssikkerhetLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderSirkulær økonomiPolarPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetDemokrati, makt og styringVelferdMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 IKT og digital transformasjonSamiskLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBioøkonomiØvrig bioøkonomiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Energi og transportPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 HelseAnvendt forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetUtviklingsarbeidPortefølje HelseKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapTransport og mobilitetLTP3 Hav og kystArbeidArbeidslivBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeVelferdLevekår og befolkningsutviklingLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Klima og miljøPortefølje Mat og bioressurserVelferdInntektssikringBioøkonomiMarinHavbrukArbeidHavbrukAnnen havbruksrelevant forskning