Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

Awarded: NOK 30.1 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Bransjer og næringerMiljø - NæringsområdeSamfunnssikkerhetBioøkonomiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje ForskningssystemetKlimarelevant forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 HelsePortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderVelferdGrunnforskningHavbrukBioteknologiDemokrati, makt og styringMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringPetroleumMarinHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenHelsePortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtviklingsarbeidLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPortefølje HelseAnvendt forskningVelferdLTP3 Fagmiljøer og talenterVelferdFamilie og oppvekstLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 VelferdstjenesterMiljøvennlig energiEnergibruk i industriLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMarinPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetBransjer og næringerHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukPortefølje InnovasjonVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningUtdanningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonIKT forskningsområdeVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 Hav og kystLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøPortefølje Energi og transportMiljøvennlig energiBransjer og næringerHelsenæringenDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiUtdanningUndervisning og læringLTP3 Demokrati, styring og forvaltningLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Demokrati og global utviklingDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Utdanning og livslang læringBioteknologiIndustriell bioteknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Mat og bioressurser