Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

Awarded: NOK 30.1 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

LTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 HelseKlimarelevant forskningPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBioteknologiIndustriell bioteknologiHelseVelferdFamilie og oppvekstPortefølje InnovasjonMarinHavbrukLTP3 Demokrati, styring og forvaltningUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP3 Fagmiljøer og talenterUtviklingsarbeidDelportefølje Et velfungerende forskningssystemSamfunnssikkerhetLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapVelferdLTP3 Utdanning og livslang læringDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 IKT og digital transformasjonMiljøvennlig energiEnergibruk i industriBioteknologiLandbruksbioteknologiLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Demokrati og global utviklingGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningDelportefølje KvalitetPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPortefølje HelseBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Petroleum og mineralerIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiBioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningHavbrukLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje Energi og transportLTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Velferd og utdanningPetroleumUtdanningDigitalisering og bruk av IKTVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøBioteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Hav og kystMarinLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteAnvendt forskningLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerFiskeri og havbrukMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderDemokrati, makt og styringPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Muliggjørende teknologierUtdanningUndervisning og læringIKT forskningsområdeMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraft