Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Vestlandsforsking

Awarded: NOK 10.9 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Portefølje Velferd og utdanningNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Klima, miljø og energiMiljøvennlig energiMatGlobal matsikkerhetLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftPolarLTP3 Hav og kystUtenriks og internasjonale relasjonerPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Bioøkonomi og forvaltningKlimaPolarArktisKlimarelevant forskningPortefølje Demokrati og global utviklingVelferdLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktHelseteknologierVelferdsteknologierLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierArbeidArbeidsmarkedBioøkonomiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje Energi og transportBransjer og næringerNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerPortefølje Klima og miljøKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakForurensningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningArbeidArbeidslivLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 VelferdstjenesterPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matKulturKultur, språk og mangfoldIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseUtviklingsarbeidPortefølje Mat og bioressurserBransjer og næringerSkog og trebrukTransport og mobilitetPortefølje Muliggjørende teknologierKlimaGlobale klimautfordringerVelferdLevekår og befolkningsutviklingLTP3 Tillit og fellesskapMarinNaturmangfoldLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleKulturLandbrukIKT forskningsområdeDigital sikkerhetMatArbeidNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterVelferdFamilie og oppvekstMiljøvennlig energiFornybar energi, bioPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 IKT og digital transformasjonIKT forskningsområdeNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterAnvendt forskningMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetBransjer og næringerMedia og kulturIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiKutt i utslipp av klimagasserHelseteknologierLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonReiselivPortefølje ForskningssystemetPortefølje InnovasjonUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiVelferdMigrasjon, innvandring og integreringBransjer og næringerLandbrukSirkulær økonomiBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerMiljøvennlig energiFornybar energi, vannGrunnforskningMaritimReiselivReiselivsnæringenLandbrukJordSamfunnssikkerhetNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterKulturKultur og naturIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeReiselivOpplevelser og tjenester