Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NORSUS

Awarded: NOK 13.1 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Naturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiMarinHavbrukBransjer og næringerPortefølje Muliggjørende teknologierMatMat - Blå sektorBransjer og næringerSkog og trebrukPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Mat og bioressurserHavbrukFôr og ernæringBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriForurensningMarinMatMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerVareproduserende industriBransjer og næringerLandbrukNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfoldCO2-håndteringCCS - lagringBioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLandbrukFôr og ernæringKlimaLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMiljøteknologiPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiIndustriell bioteknologiHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLandbrukJordMiljøvennlig energiNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLandbrukHusdyrBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeNaturmangfold og miljøBioteknologiLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningAnvendt forskningKlimarelevant forskningPortefølje Energi og transportLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Klima og miljøPortefølje ForskningssystemetLTP3 Hav og kystLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Klima, polar og miljøBioteknologiLandbruksbioteknologiLTP3 Bioøkonomi og forvaltningNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLandbrukSkogPortefølje InnovasjonLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteMatMat - Grønn sektorBransjer og næringerFiskeri og havbrukCO2-håndteringCCS - fangstKutt i utslipp av klimagasserCO2-håndteringAvanserte produksjonsprosesserLandbruk