Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF

Awarded: NOK 17.3 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

ArbeidArbeidsmarkedPortefølje InnovasjonPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 IKT og digital transformasjonUtdanningReiselivReiselivsnæringenLTP3 Hav og kystLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetSamfunnssikkerhetKlimarelevant forskningLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningTransport og mobilitetLTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerTransport og samferdselDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPortefølje ForskningssystemetPortefølje Klima og miljøUtviklingsforskningUtviklingsforskning Skatt, kapitalstrømmer og utviklingsøkonomiLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerUtviklingsforskningPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderVelferdReiselivLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje Mat og bioressurserBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeArbeidArbeidArbeidslivMiljøvennlig energiHavbrukDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Klima, miljø og energiHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenMarinHavbrukKlimaAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingPortefølje Muliggjørende teknologierMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPortefølje Demokrati og global utviklingPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringMarinFiskeriVelferdInntektssikringLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteMarinMaritimDigitalisering av maritim næringPolitikk- og forvaltningsområderMaritimDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorVelferdBransjer og næringerReiselivBransjer og næringerFiskeri og havbrukVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kyst