Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

Awarded: NOK 10.7 mill.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Digitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneReiselivOpplevelser og tjenesterPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierArbeidArbeidsmarkedLTP3 Klima, polar og miljøSirkulær økonomiIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringHelseteknologierVelferdsteknologierBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBransjer og næringerMedia og kulturKlimaNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerMiljøvennlig energiFornybar energi, bioKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakKlimaGlobale klimautfordringerLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonMarinMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferdLevekår og befolkningsutviklingIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningReiselivKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerReiselivReiselivsnæringenPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkVelferdFamilie og oppvekstKulturKultur og naturMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterIKT forskningsområdeDigital sikkerhetNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterKlimarelevant forskningKutt i utslipp av klimagasserUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøvennlig energiFornybar energi, vannPortefølje InnovasjonPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Klima, miljø og energiLandbrukJordBransjer og næringerPortefølje Klima og miljøPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteAnvendt forskningPortefølje Energi og transportLTP3 Hav og kystForurensningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseMaritimHelseteknologierPortefølje Demokrati og global utviklingArbeidUtviklingsarbeidBioøkonomiPortefølje Velferd og utdanningNaturmangfoldMatGlobal matsikkerhetSamfunnssikkerhetVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterUtenriks og internasjonale relasjonerBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetArbeidArbeidslivNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBransjer og næringerSkog og trebrukNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerTransport og mobilitetIKT forskningsområdePolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPolarLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningGrunnforskningBransjer og næringerLandbrukVelferdDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLandbrukMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftKulturMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderMiljøvennlig energiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP3 Fagmiljøer og talenterDigitalisering og bruk av IKTLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMatPolarArktisLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøKulturKultur, språk og mangfold