Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

Awarded: NOK 10.7 mill.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

PolarArktisKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Banebrytende forskningVelferdTransport og mobilitetKlimaKulturBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterReiselivOpplevelser og tjenesterForurensningLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP3 Klima, miljø og energiHelseteknologierArbeidArbeidsmarkedHelseteknologierVelferdsteknologierNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiLTP3 Bioøkonomi og forvaltningSirkulær økonomiMatMiljøvennlig energiFornybar energi, bioVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonNaturmangfoldIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Tillit og fellesskapBransjer og næringerPortefølje InnovasjonAnvendt forskningLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonBransjer og næringerLandbrukLandbrukPortefølje ForskningssystemetMiljøvennlig energiMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetArbeidArbeidslivIKT forskningsområdeKulturKultur, språk og mangfoldNaturmangfold og miljøPolarDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderVelferdFamilie og oppvekstNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetKulturKultur og naturPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Klima, polar og miljøGrunnforskningPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Hav og kystReiselivReiselivsnæringenLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerMedia og kulturLandbrukJordMiljøvennlig energiFornybar energi, vannPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterBioøkonomiMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiKlimaGlobale klimautfordringerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderVelferdMatGlobal matsikkerhetPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Klima og miljøLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringArbeidMarinLTP3 Fagmiljøer og talenterDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorUtviklingsarbeidLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMaritimNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterVelferdLevekår og befolkningsutviklingBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP3 VelferdstjenesterBransjer og næringerSkog og trebrukPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkUtenriks og internasjonale relasjonerSamfunnssikkerhetLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerReiselivKlimarelevant forskningKutt i utslipp av klimagasserDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologi