Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

Awarded: NOK 10.7 mill.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Portefølje ForskningssystemetDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorNaturmangfoldNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringPolarLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetPortefølje InnovasjonPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Fagmiljøer og talenterNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerReiselivGrunnforskningPortefølje Energi og transportReiselivOpplevelser og tjenesterArbeidArbeidsmarkedDigitalisering og bruk av IKTKlimaGlobale klimautfordringerNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftSamfunnssikkerhetMiljøvennlig energiBransjer og næringerLandbrukUtenriks og internasjonale relasjonerMiljøvennlig energiFornybar energi, bioLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 IKT og digital transformasjonBioøkonomiUtviklingsarbeidDelportefølje Et velfungerende forskningssystemKulturKultur og naturLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktVelferdLevekår og befolkningsutviklingMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiMarinKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakIKT forskningsområdeIKT forskningsområdeDigital sikkerhetLandbrukMaritimKulturKultur, språk og mangfoldBransjer og næringerMedia og kulturLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeMatLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 VelferdstjenesterPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkMiljøvennlig energiFornybar energi, vannPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningKlimarelevant forskningLandbrukJordAnvendt forskningKulturKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje Demokrati og global utviklingReiselivReiselivsnæringenPortefølje Mat og bioressurserMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningKlimaDelportefølje KvalitetMatGlobal matsikkerhetLTP3 Tillit og fellesskapArbeidIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiHelseteknologierVelferdsteknologierKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetArbeidArbeidslivLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteNaturmangfold og miljøLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleHelseteknologierBransjer og næringerSkog og trebrukBransjer og næringerVelferdTransport og mobilitetLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Hav og kystUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiPolarArktisVelferdFamilie og oppvekstPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Klima og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierForurensningLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeSirkulær økonomiPortefølje Velferd og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medier