Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Norsk senter for berekraftig klimatilpassing - Noradapt

Awarded: NOK 10.7 mill.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Portefølje Velferd og utdanningReiselivLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 IKT og digital transformasjonSirkulær økonomiVelferdPortefølje InnovasjonLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeSamfunnssikkerhetDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorArbeidArbeidsmarkedLTP3 Hav og kystKlimarelevant forskningNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerBransjer og næringerMedia og kulturMatPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteKulturKultur, språk og mangfoldLandbrukJordBransjer og næringerLandbrukMiljøvennlig energiFornybar energi, bioUtviklingsarbeidLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkMatGlobal matsikkerhetNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterVelferdFamilie og oppvekstArbeidArbeidslivHelseteknologierVelferdsteknologierDelportefølje KvalitetKlimaLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierAnvendt forskningPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterVelferdLevekår og befolkningsutviklingPortefølje Banebrytende forskningMarinPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolarArktisUtenriks og internasjonale relasjonerIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiHelseteknologierMiljøvennlig energiPortefølje Muliggjørende teknologierDelportefølje Et velfungerende forskningssystemPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerGrunnforskningBransjer og næringerKlimaGlobale klimautfordringerMaritimLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPolarReiselivOpplevelser og tjenesterKutt i utslipp av klimagasserMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetNaturmangfold og miljøPortefølje Mat og bioressurserBioøkonomiArbeidPortefølje Klima og miljøBransjer og næringerSkog og trebrukKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerTransport og mobilitetLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Klima, polar og miljøMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterIKT forskningsområdeDigital sikkerhetUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTPortefølje ForskningssystemetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterKulturKultur og naturReiselivReiselivsnæringenLandbrukMiljøvennlig energiFornybar energi, vannKulturLTP3 Havteknologi og maritim innovasjon