Back to search

FORNY20-FORNY2020

Helse Nord-Trøndelag HF – tidligfase teknologioverføring 2023-2024

Alternative title: Helse Nord-Trøndelag HF – tidligfase teknologioverføring 2023-2024

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Number:

342851

Project Period:

2023 - 2024

Funding received from:

Ikke relevant

Helse Nord-Trøndelag HF søker om totalt NOK 400 000,- for perioden 2023-2024 i Tidligfase teknologioverføring. Helse Midt-Norge RHF stiller, på vegne av Helse Nord-Trøndelag HF, med et tilsvarende beløp NOK 200 000,- i egenfinansiering. Utover denne matching, har Helse Midt-Norge RHF, på vegne av Helse Nord-Trøndelag HF, en årlig finansiell egeninnsats gjennom tjenestekjøp fra sin NTNU TTO (totalt 5 MNOK), 3 MNOK til NTNU Discovery samt 16 MNOK i egne innovasjonsmidler. Helse Nord-Trøndelag HF sin kommersialiseringsaktør NTNU TTO har nærmere 20 års erfaring med teknologioverføring, og har over tid etablert beste praksis-metodikk for kunnskaps- og teknologioverføring, inklusive idévurdering, prosjektplanlegging, IPR, forretningsutvikling, verifisering, kommersiell validering, dialog mot industri og investorer, etablering av lisensavtaler mot etablert næringsliv og prosesser for å etablere nye start-ups. Helse Nord-Trøndelag HF har gode forutsetninger for å etablere mange nye robuste teknologioverføringer: • Mye og relevant klinisk kunnskap og relevant FoU. • En resultatorientert og kompetent kommersialiseringsaktør i NTNU TTO. • Gjennom NTNU TTO en tett involvering med finansmiljøene innen seed og venture. • Gjennom NTNU TTO tilgang til et levende økosystem som tilfører entreprenører, prosjektfinansiering og nettverk. Hvert prosjekt i Tidligfase teknologioverføring vil ledes av en dedikert prosjektleder fra NTNU TTO i samarbeid med team bestående av interne og eksterne prosjektmedlemmer. Midlene fra Tidligfase teknologioverføring vil sørge for godt tempo og høy effektivitet i tidligfase, med vurderinger, rettighetsbeskyttelse og planlegging for videre teknologioverføring. I tillegg til å benytte mulig prosjektfinansiering (Kvalifiserings- og Verifiseringsprosjekt) fra Forskningsrådet, har Helse Nord-Trøndelag HF også mulighet til å tilføre de mest lovende prosjektene ytterligere prosjektfinansiering fra NTNU Discovery (der Helse Midt-Norge RHF bidrar finansielt).

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020