Back to search

FORNY20-FORNY2020

Innovasjon innen miljøteknologi

Alternative title: Innovation in environmental technology

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Number:

342854

Project Period:

2023 - 2024

Funding received from:

Location:

New services/new technology that will help in developing a sustainable greener society NILU with its competence in the fileds of environment, air quality, environmental pollutants & its effect on human health, sustaiable systems and circular economy expects to create/develop new/improved commercial services/technology, which will have societal impact and will help improve the quality of life.

NILU er et forskningsinstitutt med høy faglig kvalitet og relevant kompetanse på kjerneområdene atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulær økonomi og digitalisering. Bevilgning fra dette prosjektet skal dekke en del av kostnader til utvikling av nye kommersielle tjenester/produkter som samfunnet har behov for.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020