Back to search

FORNY20-FORNY2020

St. Olavs hospital - tidligfase teknologioverføring 2023-2024

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

342871

Project Period:

2023 - 2024

Funding received from:

St Olavs hospital søker om totalt MNOK 5 for perioden 2023-2024 i Tidligfase teknologioverføring, fordelt på 2.5 MNOK pr år. I søknaden stiller Helse Midt-Norge RHF, på vegne av St Olavs hospital, med et tilsvarende beløp MNOK 5 i egenfinansiering. Utover finnes finansieringsmuligheter gjennom: • Helse Midt-Norge, på vegne av St. Olavs hospital, en årlig finansiell egeninnsats gjennom tjenestekjøp fra sin TTO på totalt 5 MNOK • NTNU Discovery (som er tilgjengelig finansiell støtte til innovasjoner fra St Olavs hospital) på 3 MNOK • Helse Midt-Norge innovasjonsmidler (produkt- og tjeneste innovasjon) tilgjengelig for St Olavs hospital på totalt 16 MNOK St. Olavs hospital sin kommersialiseringsaktør, NTNU Technology Transfer (NTNU TTO), har nærmere 20 års erfaring med teknologioverføring, og har over tid etablert beste praksis metodikk for kunnskaps- og teknologioverføring. St. Olavs hospital har gode forutsetninger for å etablere mange robuste teknologioverføringer: • En av de største sykehus i Norge, med stor klinisk kunnskap og relevant FoU i sin funksjon som universitetssykehus • Har en resultatorientert og kompetent kommersialiseringsaktør (NTNU TTO) • Har gjennom NTNU TTO en tett involvering med finansmiljøene innen seed og venture • Har gjennom NTNU TTO tilgang til et levende økosystem som tilfører entreprenører, prosjektfinansiering og nettverk Hvert prosjekt i Tidligfase teknologioverføring vil ledes av dedikert prosjektleder fra NTNU Technology Transfer i samarbeid med St. Olavs hospital. Midlene fra Tidligfase teknologioverføring vil sørge for høy startfart og effektivitet i tidligfase, med vurderinger, rettighetsbeskyttelse og planlegging for videre teknologioverføring. I tillegg til å benytte mulig prosjektfinansiering (kvalifisering og verifisering) fra Forskningsrådet, har St. Olavs hospital også mulighet til å gire de mest lovende prosjektene med ytterligere prosjektfinansiering fra NTNU Discovery (der Helse Midt-Norge bidrar finansielt).

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020