Back to search

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved Høgskolen i Innlandet

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Number:

342889

Project Period:

2023 - 2025

Funding received from:

Location:

HINNKOMMERS vil i samarbeid med Klosser Innovasjon, øke kommersialisering av forskningsresultater ved HINN. Dette skal gjøres ved å utvikle rutiner og retningslinjer for kommersialisering, øke kompetansen om kommersialisering ved Høgskolen gjennom informasjonsressurser og møteplasser. Arbeidet vil i hovedsak rettes mot fagmiljø som bioteknololgi, men også fagmiljø knyttet til spill, landbruk og økologi. Allerede identifiserte resultater med kommersielt potensial vil følges opp i samarbeid mellom HINN og Klosser.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020