Back to search

FORNY20-FORNY2020

Tidligfase teknologioverføring ved Veterinærinstituttet.

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Number:

342906

Project Period:

2023 - 2024

Funding received from:

Location:

Kommersialisering av forskning, i form av teknologioverføring til etablerte næringsaktører og etablering av ny virksomhet, er et viktig verktøy for å sikre at ny kunnskap og nye løsninger som utvikles av instituttet tilgjengeliggjøres og tas i bruk, og derigjennom bidrar til god helse hos dyr, fisk og mennesker.

Funding scheme:

FORNY20-FORNY2020