Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU IFE

Awarded: NOK 53.0 mill.

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

Nanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMineralerLandbaserte mineralerPetroleumProduksjon, prosessering og transportPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetPortefølje InnovasjonMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerPetroleumUndergrunnsforståelseIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittPortefølje Energi og transportPetroleumBoring, komplettering og intervensjonDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderLTP3 Klima, miljø og energiUtviklingsarbeidMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringKutt i utslipp av klimagasserIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonPortefølje ForskningssystemetBransjer og næringerPetroleumLTP3 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMineralerMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havMiljøvennlig energiCO2-håndteringCCS - transportPolitikk- og forvaltningsområderForskningPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyMaritimMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningCO2-håndteringCCS - lagringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeNaturmangfold og miljøMiljøvennlig energiEnergibruk i industriPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMaritimDigitalisering av maritim næringMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonMiljøvennlig energiFornybar energi, solLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Klima, polar og miljøIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningCO2-håndteringCCS - fangstPolitikk- og forvaltningsområderAnvendt forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftKlimarelevant forskningMiljøteknologiPortefølje Klima og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenIKT forskningsområdeDigital sikkerhetCO2-håndteringLTP3 Hav og kystIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiUtenriks og internasjonale relasjonerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyse