Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NIBIO

Awarded: NOK 26.9 mill.

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderPortefølje Muliggjørende teknologierIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 Hav og kystMarinHavbrukNaturmangfold og miljøBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP3 Klima, polar og miljøHavbrukLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLandbrukPlanterLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolarArktisLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje ForskningssystemetBransjer og næringerNordområdenePortefølje Klima og miljøUtenriks og internasjonale relasjonerLTP3 Bioøkonomi og forvaltningHavbrukFôr og ernæringIKT forskningsområdeLandbrukSkogNaturmangfoldBioteknologiLandbruksbioteknologiLandbrukFôr og ernæringPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Demokrati og global utviklingNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterForurensningNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringLandbrukNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBransjer og næringerLandbrukMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapAnvendt forskningLandbrukTrebrukLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Banebrytende forskningUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks AsiaLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBioøkonomiSirkulær økonomiBioteknologiPolarGrunnforskningLandbrukJordUtviklingsarbeidMarinNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerNanoteknologi/avanserte materialerLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktKlimarelevant forskning