Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NILU

Awarded: NOK 35.8 mill.

Project Number:

344565

Project Period:

2023 - 2030

Funding received from:

Location:

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

Naturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterPortefølje Banebrytende forskningPolarPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje ForskningssystemetAnvendt forskningHelseteknologierDiagnostiske teknologierLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneForurensningLTP3 Klima, polar og miljøIKT forskningsområdeSmarte komponenterLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMarinBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeKlimaGlobale klimautfordringerTransport og mobilitetNanoteknologi/avanserte materialerPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUtviklingsarbeidKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensNaturmangfold og miljøPortefølje Klima og miljøDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorIKT forskningsområdeMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Petroleum og mineralerPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningGrunnforskningLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerDigitalisering og bruk av IKTBioteknologiSirkulær økonomiHelseteknologierPetroleumLTP3 Fagmiljøer og talenterKlimaKlimarelevant forskningNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Hav og kystKutt i utslipp av klimagasserPolitikk- og forvaltningsområderPolarAntarktisLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje InnovasjonNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerPortefølje Energi og transportIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingKlimaKlimasystemet og klimaendringer