Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NINA

Awarded: NOK 24.7 mill.

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

Portefølje Banebrytende forskningIKT forskningsområdeBioteknologiMiljøvennlig energiFornybar energi, solLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje ForskningssystemetBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeHavbrukPortefølje Klima og miljøLandbrukBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMarinHavbrukDelportefølje Et velfungerende forskningssystemMiljøvennlig energiLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringBransjer og næringerPortefølje Mat og bioressurserLTP3 IKT og digital transformasjonKlimarelevant forskningLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningNaturmangfold og miljøBransjer og næringerLandbrukGrunnforskningPortefølje Energi og transportLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje InnovasjonAnvendt forskningLandbrukJordLTP3 Klima, polar og miljøKlimaPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringPortefølje Muliggjørende teknologierDelportefølje KvalitetIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseMarinMarint arealbruk og arealendringLandbrukSkogNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerUtviklingsarbeidMarinLTP3 Hav og kystBransjer og næringerFiskeri og havbrukHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMiljøvennlig energiFornybar energi, vannBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLTP3 Klima, miljø og energiNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsninger