Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NIVA

Awarded: NOK 37.0 mill.

Project Number:

344567

Project Period:

2023 - 2030

Funding received from:

Location:

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

Klimarelevant forskningMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Fagmiljøer og talenterAnvendt forskningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktForurensningKulturKultur og naturUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks AsiaPortefølje Energi og transportGrunnforskningKlimaKlimatjenesterNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Hav og kystMiljøvennlig energiFornybar energi, vannMarinMarin bioteknologiLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleKlimaKlimasystemet og klimaendringerBransjer og næringerMiljøvennlig energiFornybar energi, solPortefølje Klima og miljøNanoteknologi/avanserte materialerMarinHavbrukHavbrukMarinFiskeriMatNæringsmiddel og foredlingKulturMatIKT forskningsområdePortefølje InnovasjonKlimaNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiNaturmangfoldCO2-håndteringUtenriks og internasjonale relasjonerBioteknologiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBioteknologiMarin bioteknologiMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLTP3 Tillit og fellesskapPolitikk- og forvaltningsområderMatMat - BlågrønnMiljøvennlig energiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetUtviklingsarbeidDigitalisering og bruk av IKTMatMat - Blå sektorPortefølje ForskningssystemetIKT forskningsområdeSmarte komponenterNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerDigitalisering og bruk av IKTAndreMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPortefølje Mat og bioressurserCO2-håndteringCCS - annetPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Bioøkonomi og forvaltningMiljøteknologiBioøkonomiLTP3 Klima, miljø og energiKlimaGlobale klimautfordringerPortefølje Velferd og utdanningNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetHavbrukFiskehelse og velferdIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterMineralerHavbrukFôr og ernæringMarinNaturmangfold og miljøMineralerLandbaserte mineralerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetSirkulær økonomiBioøkonomiØvrig bioøkonomi