Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NORSAR

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Number:

344571

Project Period:

2023 - 2030

Funding received from:

Location:

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskGrunnforskningLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerKlimarelevant forskningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBransjer og næringerOlje, gassCO2-håndteringCCS - lagringPortefølje InnovasjonPortefølje Energi og transportIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonSamfunnssikkerhetIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterTransport og mobilitetPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomCO2-håndteringUtviklingsarbeidPortefølje Demokrati og global utviklingKutt i utslipp av klimagasserPolitikk- og forvaltningsområderUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 IKT og digital transformasjonAnvendt forskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje ForskningssystemetPortefølje Klima og miljøBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeIKT forskningsområdeLTP3 Utdanning og livslang læringBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMiljøvennlig energiPortefølje Banebrytende forskningMiljøteknologiNordområdenePolarPortefølje Velferd og utdanningUtdanningPolarArktisPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Tillit og fellesskap