Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NR

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Number:

344573

Project Period:

2023 - 2030

Funding received from:

Location:

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

BioteknologiMedisinsk bioteknologiMiljøteknologiLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerBioteknologiLandbruksbioteknologiCO2-håndteringHelseteknologierDiagnostiske teknologierMaritimDigitalisering av maritim næringMaritimLandbrukLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktCO2-håndteringCCS - lagringNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerLandbrukFôr og ernæringLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonMatNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMatMat - Grønn sektorVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Demokrati og global utviklingHelseteknologierVelferdsteknologierKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP3 Tillit og fellesskapVelferdMarinHavbrukKlimaKlimatjenesterPortefølje Velferd og utdanningHavbrukNaturmangfold og miljøMarinFiskeriSamfunnssikkerhetHavbrukFôr og ernæringBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havMiljøvennlig energiIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiLTP3 HelseBioteknologiMarin bioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapHelseteknologierPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningIKT forskningsområdeDigital sikkerhetLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningKlimaPortefølje HelseLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Klima og miljøMarinDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorMarinMarin bioteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Banebrytende forskningBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningBransjer og næringerFinans og bankPortefølje Energi og transportBransjer og næringerMaritim - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringHelseLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Klima, miljø og energiKlimarelevant forskningLTP3 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerOlje, gassPortefølje Mat og bioressurserIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPetroleumProduksjon, prosessering og transportAvanserte produksjonsprosesserDelportefølje KvalitetPortefølje Muliggjørende teknologierDelportefølje Et velfungerende forskningssystemAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Digitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetGrunnforskningPetroleumPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje InnovasjonLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Petroleum og mineralerIKT forskningsområdeLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Hav og kystBransjer og næringerBransjer og næringerIKT-næringenPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderForskningAnvendt forskningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne