Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NR

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Number:

344573

Project Period:

2023 - 2030

Funding received from:

Location:

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

HelseteknologierPetroleumMarinHavbrukVelferdVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKlimaKlimatjenesterBransjer og næringerIKT-næringenLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Velferd og utdanningDigitalisering og bruk av IKTDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorNaturmangfoldPortefølje ForskningssystemetIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseHelseteknologierVelferdsteknologierPortefølje Mat og bioressurserHavbrukFôr og ernæringMarinFiskeriAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)UtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerMiljøteknologiBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje HelseHelseteknologierDiagnostiske teknologierPolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havLTP3 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerFinans og bankBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Banebrytende forskningLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje InnovasjonMiljøvennlig energiIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLandbrukFôr og ernæringLTP3 Hav og kystPetroleumProduksjon, prosessering og transportLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonKlimaLTP3 Klima, polar og miljøKlimaKlimasystemet og klimaendringerGrunnforskningNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBioteknologiMarin bioteknologiHavbrukLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderKlimarelevant forskningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorAvanserte produksjonsprosesserBioteknologiLTP3 HelseBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBioteknologiMedisinsk bioteknologiKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Muliggjørende teknologierNaturmangfold og miljøMarinMarin bioteknologiBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgIKT forskningsområdeDigital sikkerhetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Demokrati og global utviklingBransjer og næringerOlje, gassLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMatLTP3 Tillit og fellesskapPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringSamfunnssikkerhetLandbrukHelseMarinIKT forskningsområdeMatMat - Grønn sektorMaritimLTP3 Petroleum og mineralerCO2-håndteringBransjer og næringerHelsenæringenMaritimDigitalisering av maritim næringLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBioteknologiLandbruksbioteknologiPortefølje Klima og miljøNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneCO2-håndteringCCS - lagringPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Energi og transportAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskap