Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Ruralis

Awarded: NOK 2.4 mill.

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

Miljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havMatGlobal matsikkerhetLTP3 HelseLandbrukSkogKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneArbeidArbeidsmarkedSirkulær økonomiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerReiselivLTP3 Tillit og fellesskapAnvendt forskningLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Klima, polar og miljøBioøkonomiØvrig bioøkonomiPortefølje Banebrytende forskningKlimaLTP3 Klima, miljø og energiDemokrati, makt og styringLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje HelseBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje ForskningssystemetMarinMarint arealbruk og arealendringBransjer og næringerLandbrukHelseBransjer og næringerSkog og trebrukLTP3 Demokrati, styring og forvaltningUtdanningUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringLandbrukHusdyrNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerKulturMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPortefølje Demokrati og global utviklingMiljøvennlig energiFornybar energi, vannLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleMatMat - Grønn sektorPortefølje Klima og miljøMarinHavbrukPortefølje Energi og transportHavbrukNaturmangfoldMarinFiskeriKulturKultur og naturVelferdLevekår og befolkningsutviklingArbeidNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterReiselivReiselivsnæringenMatMat - Blå sektorMatPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystUtviklingsarbeidLandbrukFôr og ernæringGrunnforskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktKlimarelevant forskningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLandbrukLTP3 Hav og kystPortefølje Mat og bioressurserKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerNaturmangfold og miljøHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukLandbrukJordBioøkonomiMarinBransjer og næringerMiljøvennlig energiPortefølje Velferd og utdanningNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringHavbrukFôr og ernæringLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbruk