Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative Timber Construction with Tailored Laminated Timber

Alternative title: Innovativ trekonstruksjon med skreddersydde limte trekomponenter

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

344787

Project Period:

2023 - 2026

Funding received from:

Organisation:

Location:

The InnoTLT project will develop today's cross-laminated timber (CLT) towards tailored laminatet timber (TLT). The project has three main partners, KIT - Karlsruher Institut für Technologie, LTH - Lunds Tekniska Högskola and Omtre AS. The TLT concept includes areas of use such as walls and floor dividers, as well as connections between the TLT elements. The aim is for TLT to have improved strength, stiffness and thermal insulation. TLT will have a new design based on the current production and use of cross-laminated timber. Literature studies, workshops with partners, experimental investigations and theoretical investigations with analytical and numerical methods are performed. The project clarifies the technical potential of the TLT innovation, verifies environmental and climate benefits compared to other materials, exemplifies the role of a circular construction sector and suggests new joining techniques that can also be applied to today's glulam products. Fulfilled project goals will affect the development of wooden structures in general, especially when it comes to opening for new concepts in future product standards and designs. Through improved wood-based components, the construction sector and society are also being prepared for the next generation. We will be building and living with wood for a long time to come. In this, the project will contribute to the future competitiveness of the forest-based sector in general and the wood product and wood construction sectors in particular.

Hovedmålet med InnoTLT-prosjektet er å utvikle dagens standard massivtre - krysslimtre (kl-tre) - mot skreddersydde produkter ("skreddersydd laminert tre" - TLT). TLT-konseptet inkluderer bruksområder som vegger og gulvbjelker samt forbindelser mellom TLT-elementer. Målet er at TLT skal ha en forbedret ytelse når det gjelder for eksempel styrke, stivhet og varmeisolasjon. Hypotesen er at konseptene som er utviklet i dette prosjektet vil føre til 20 % forbedring av de ovennevnte parameterne sammenlignet med dagens KL-treprodukter. Mulige konsepter som studeres inkluderer tilpasning av orienteringen av lagene avhengig av applikasjonen, bruk av løvtre og returtre, og inhomogene oppbygninger, med tomrom. Prosjektet skal vise det tekniske potensialet til innovasjonen, miljø- og klimafordeler i forhold til andre materialer skal dokumenteres, innovasjonens rolle i en sirkulær byggenæring skal eksemplifiseres. Nye tilnærminger når det gjelder sammenføyningsteknikker vil også kunne brukes i dagens konstruksjoner i kl-tre. Oppnådde prosjektmål vil påvirke utviklingen av massivtrekonstruksjoner generelt, spesielt når det gjelder å åpne for nye konsepter i fremtidige produktstandarder og design. Prosjektet skal legge til rette for fremtidig produksjon av TLT-plater uten større innsats for å tilpasse dagens kl-treproduksjon. Det er mulige økonomiske fordeler for interessenter langs verdikjeden. Arkitekter, byggherrer og sluttbrukere kan dra nytte av større fleksibilitet og økonomisk effektivitet takket være integrerte funksjoner, forbedret materialeffektivitet og bruk av returtre. Ved å utvikle forbedrede trebaserte komponenter vil prosjektet bidra til å forberede byggesektoren og samfunnet for neste generasjon av å bygge og leve med tre. Prosjektet skal i dette bidra til fremtidig konkurransekraft for den skogbaserte sektoren generelt og trebyggeri spesielt.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram