Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Wind Catching Systems AS - EIC Accelerator 2023

Awarded: NOK 74,999

Project Manager:

Project Number:

345222

Project Period:

2023 - 2023

Location:

Wind Catching Systems har definert et prosjekt for å designe, bygge og teste en multi-rotor pilot for flytende havvind. Selskapet skriver nå fase 2 søknad på EIC Accelerator programmet til EU etter godkjent fase 1 søknad.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa