Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2023-2024

Alternative title: PES Horizon Europe – Support for Project Establishment and Positioning 2023-2024

Awarded: NOK 0.50 mill.

NORSAR's strategic goal is to contribute to the UN's Sustainable Development Goals by being active and involved in particular in 5 areas: Affordable and Clean Energy, Industry, Innovation and Infrastructure, Sustainable Cities and Communities, Climate Action, and Peace, Justice and Strong Institutions. Through the coordination and support instrument provided by the Research Council of Norway, NORSAR is preparing to strengthen its capabilities by advancing research within four main strategic areas: carbon capture and storage, disaster resilient societies, polar research and geothermal energy.

NORSAR planlegger å utarbeide prosjektforslag i forskjellige områder og "destination areas" i Horisont Europa: - Karbonfangst (NORSAR deltar og leder flere nasjonale og internasjonale prosjekter innen CCS) - Geotermisk energi (NORSAR utvikler seismiske kontrollsystemer for sikker bygging og drift av geotermiske anlegg) - Samfunnsikkerhet (NORSAR har stor ekspertise innen jordskjelv fare og risikoanalyser over hele verden og jobber nå med multirisiko analyser hvor flere naturfarer, deres kombinasjon og konsekvenser er studert) - Polarforskning (NORSAR bidrar til bedre forståelse av is bevegelser i sammenheng med klimaendringer gjennom EPOS prosjektet i Arktis og TONE prosjektet i Antarktis) NORSAR deltar på en jevnlig basis (og planlegger å delta i fremtiden) i kurs fra Europe Media Group arrangert av Forskningsrådet for å øke institusjonens EU-kompetanse.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa