Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-ramme 2023-2024 NILU

Alternative title: PES-ramme 2023-2024 NILU

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Number:

345335

Project Period:

2023 - 2024

Location:

Climate and environment research institute NILU has long tradition of international cooperation in research, development and policy support. Our core areas are linked to atmosphere (processes in the atmosphere, the atmosphere's role in the Earth's environment, effects of pollution that spreads through the atmosphere, societal effects). We have built expertise related to environmental pollutants (emissions, detection in the environment and biota, effects and related societal issues). Our research is used for advice, policy support and design. We contribute to knowledge-based policy in these areas: - sustainable urban and regional development - air pollution and climate change - environmental chemistry and health - green shift and resource conversion. In order for NILU to fulfill its societal mission and retain its national and international position, strengthened international research collaboration is a necessity. This role is constantly changing and developing, and we must have mechanisms that transfer and institutionalize knowledge of the latest trends and needs. The following activities are of importance for effective knowledge flow: - support national development of HE through national reference groups and own alliances - build up employees to take on more difficult tasks (coordination, work package management, utilization of results) - further develop the support apparatus, increase knowledge of HE's support tools - increase competence in transversal areas, e.g., IP, ethics - make NILU known to potential partners in new areas. In line with national policy for R&D, we wish to strengthen our participation in Horizon Europe, which is socially and economically profitable and brings resources to NILU and Norway. We want to develop applications as coordinator where this naturally coincides with our scientific priorities, and to contribute to applications coordinated by others where we possess specialist expertise that can be used in new contexts.

I perioden 2023-2024 skal vi arbeide med følgende aktiviteter: Posisjonering av egen institusjon innen disse områder: - bærekraftig by- og stedsutvikling - luftforurensning og klimaendringene - miljøkjemi og helse - grønt skifte og ressursomstilling. Posisjonering er viktig for å opprettholde eller øke deltakelse i Horisont Europa. Deltakelse skal også gjøre oss i stand til å realisere merverdi av pågående aktiviteter og investerte midler. Vi må også nå ut til relevante grupper sluttbrukere. Strategisk posisjonering NILU ønsker å opprettholde/opparbeide ledende posisjon innen de fire prioriterte områder, og bruke sine faglige nettverk for å fremme norske interesser i Europa. Vi har utstrakt samarbeid med norske og Europeiske partnere på alle prioriterte områder. Vi er kjent for å arbeider tverrfaglig på hvert av områdene, da vi kombinerer mange metoder og tilnærminger, utvikler digital og annen teknologisk (f.eks. laboratorier og modeller) og samfunnsmessig (f.eks. «living labs» og folkeforskningsallianser) infrastruktur, og har betydelige faglige nettverk nasjonalt og i Europa. Vi bringer et norsk perspektiv inn i disse nettverkene, og høster gode impulser fra dem. Vi ønsker å videre styrke vår posisjon. Kompetansebygging For å oppnå våre faglige mål, inklusivt økt deltakelse i HE, er det nødvendig med kombinasjon av flere tiltak: - støtte nasjonal utvikling av HE gjennom nasjonale referansegrupper og egne allianser - bygge opp medarbeidere å påta seg tyngre oppgaver (koordinering, arbeidspakkeledelse, utnyttelse av resultater) - viderutvikle støtteapparatet, øke kunnskap om HEs støtteverktøy - øke kompetanse innen bl.a. IP, etikk - synliggjøre NILU for potensielle partnere på nye områder Utarbeide prosjektforslag Vi forventer at NILU bidrar til eller leder i overkant av 30 søknader (19 registrert p.t.). I 2021-2022 har vi økt vår suksessrate til 30%. Vi ønsker å opprettholde eller bedre dette gjennom økt støtte på individ- og institusjonsnivå.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa