Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for Mobility Fusion Søknad til Horisont Europa

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Number:

345466

Project Period:

2023 - 2023

Location:

Vi skal sette sammen konsortiet, koordinere innspill, skrive sammen søknadsteksten, koordinere et partnerskap med 20+ partnere, sette opp budsjett og sende inn søknad.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa