Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Use of welfare technology in Tromsø municipality.

Alternative title: How can welfare technology be more used in the health service, in Tromsø municipality?

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

345565

Project Period:

2023 - 2027

Funding received from:

Subject Fields:

How can welfare technology be more used in the health service in Tromsø municipality, is a project that will focus on strengthening the allocation of technology in the health service. In the future, it will be more difficult to recruit enough health personnel and meet needs of service users living in their own homes. The main objective of the project is, through qualitative methods, to look at how welfare technology can become the best possible tool for Tromsø municipality. There is currently a lower distribution to users living at home and does not meet expectations for more use of welfare technology. The project will focus on how the municipality can strengthen the allocation of welfare technology to users of the health service. This must be done when a need for assistance is reported to the Public Administration Office and to an assessment of weather the health need can be covered by technology. It is a societal goal that we should live longer in our own homes and manage as much as possible on our own. The challenge the municipality sees today is that it is not sustainable to continue the allocation of health services without investing in welfare technology. The main objective of the project is, through qualitative methods, to gain knowledge about how welfare technology can become a larger part of the health service. The project will focus on what determines whether a health need is covered by welfare technology or physical home care services and strengthen development work in the municipal health service. The project is innovative and a collaboration between municipality and local university, Centre for Care Research. Results will generate knowledge about how the health service can increase the allocation of welfare technology to users and covers welfare technology health service tasks. Based on knowledge that emerges from the doctoral work, new ways can be developed to increase the quality of health services for Tromsø municipality's residents.

Prosjektet «How can welfare technology be more used in the health service, in Tromsø municipality», skal styrke tildeling av velferdsteknologi i kommunen. Demografiske endringer og fremtidig mangel på helsepersonell bidrar til behovet for å tildele helsetjenester med velferdsteknologi aktualiseres. Teknologi må i større grad gis som tjeneste der tekniske løsninger kan dekke et eller flere hjelpebehov til brukere av helsetjenesten. Dette spesielt til brukere i egen bolig. Det er pr. i dag lavere utlevering av velferdsteknologi enn ønskelig fra kommunen. Tidligere prosjekt kommunen har vært en del av, viser at teknologiske løsninger bidro til økt kvalitet for brukere og spart tid og kostnader for helsetjenesten. Like vel er tildeling av velferdsteknologi lavere enn forventet. Dette prosjektet skal sette søkelyset på hvordan kommunen kan styrke tildeling av velferdsteknologi ut til brukere. Det er et tema som er lite belyst og viktig for å kunne imøtekomme fremtidens utfordringer. Det er ikke de teknologiske løsningene som skal undersøkes, men vurderingene og prosessene rundt vedtak. Dette er særlig knyttet til å støtte opp under mestring og selvstendighet for brukere av tjenesten slik at de kan bo lengre i egen bolig. Metoden i prosjektet er å intervjue saksbehandlere som utfører vedtak. Neste steg er å følge vedtaket til hjemmetjenesten og til sluttbruker. Resultatene skal brukes for å øke fokuset for hvordan helsetjenesten kan øke tildeling av velferdsteknologi i vedtak. Kunnskapsmessig skal resultatene bidrar til utvikling hvordan helsetjenesten kan tildele mer velferdsteknolig. Målet er å heve kvaliteten på helsetjenesten med økt fokus på tildeling av velferdsteknologi. Sentrale FOU - utfordringer vil påberegnes med at helsetjenesten har allerede etablerte ordninger for utdeling av velferdsteknologi, og nye endringer kan komme til å bli en utfordring. På fremtidig basis skal velferdsteknologi kunne bli en større del av helsetjenesten.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources