Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Student Employment: Does it Affect Academic Performance and Later Labour Market Success?

Alternative title: Jobb ved siden av studiene: Påvirker det akademiske resultater og senere utfall i arbeidslivet?

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

345580

Project Period:

2023 - 2027

Funding received from:

Location:

The aim of this doctoral project is to gain more knowledge about student employment. To what extent and in which direction does it affect academic performance, such as drop-out, time-to-degree and grades? What about later labour market outcomes, such as earnings and probability of employment? Does it matter what type of work the student have? Is, for example, a study relevant employment more beneficial / less detrimental than an irrelevant employment? These are some of the questions I seek to answer in this project. Furthermore, I will try to investigate whether there are socioeconomic differences regarding amounts and effects of student work. In theory, student employment may affect academic and later labour marked outcomes both positive and negative. It may affect academic performance and later labour marked success positive through the student to acquiring new skills, valuable contacts and signalling high working capacity. On the other hand, time is a limited resource, and time spent on student employment may reduce time spent on studying, that further may affect academic performance and there through labour marked outcome negative. Empirical results also indicate that student employment may have both positive and negative effect on academic and later labour marked outcomes. However, these results are mainly from other countries. Since Norwegian conditions, regarding educational system and labour marked, are somewhat different from other nations, these findings may not be directly transferable to Norway. One of them main aims of this project is therefor to increase the knowledge about student employment, and possible effects on academic and labour marked outcomes, in a Norwegian context. At the same time, I also aim to contribute to the international literature, by applying advanced methods alongside rich administrative data, which can make it possible to uncover causal relationship, not only correlations.

I dette doktorgradsprosjektet skal vi undersøke om arbeid ved siden av studiene påvirker utdannings- og senere arbeidsmarkedsutfall, og om dette henger sammen med sosioøkonomisk bakgrunn. Dette er problemstillinger som Lånekassen har behov for mer kunnskap om, for å få bedre forståelse av studentenes økonomi og for å gi gode faglige råd til Kunnskapsdepartementet angående videreutvikling av utdanningsstøtten. Det finnes noen internasjonale studier som har sett på problemstillingene tidligere, men overføringsverdien til norske forhold kan være begrenset. Dette siden både utdannings- og arbeidsmarkedsforholdene i Norge er forskjellig fra forholdene i andre land, som USA, der de fleste tidligere studier er gjennomført. Dessuten er de fleste tidligere studiene basert på data fra spørreundersøkelser og/eller enkelte læresteder, og etter vår kjennskap er det kun publisert en vitenskapelig artikkel innen temaet basert på norsk data. Målet med prosjektet er derfor å bidra med mer kunnskap om studentarbeid sin innvirkning på utdanning- og arbeidsmarkedsutfall, særlig i en norsk kontekst. Samtidig vil vi ved å bruke detaljert registerdata sammen med avanserte statistiske metoder, også kunne bidra med ny kunnskap i internasjonal sammenheng.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources