Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

InnFiber

Alternative title: InnFiber

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

346271

Project Period:

2024 - 2026

Funding received from:

Organisation:

Location:

The objective of the InnFiber project is to develop next generation opening / closing device for liquid packaging and the technology required to produce such device. The new opening / closing device will have substantial improvements as to environmental impact and recyclability. Crucial research activities in the project are related to development of new material and production technology as well as development of new design. The target of using existing filling and application lines or modifications thereof. Elopak will meet the demands from the society and the consumers for more sustainable packaging by developing, producing, and offering a new opening / closing device.

Elopak er en internasjonal leverandør av papirbaserte emballasjeløsninger for drikke og flytende næringsmidler, samt selekterte flytende non-food-produkter. Plastavfall er en av dagens største samfunnsutfordringer og etterspørselen etter alternativer til plastbaserte produkter er høy og økende. Den overordnede idé i dette prosjektet er å utvikle og demonstrere en helt ny og innovativ plastfri åpne-/lukkemekanisme for væskekartong, som møter markedets og samfunnets økende etterspørsel etter løsninger på verdens plastproblem. Den nye åpne-/lukkemekanismen vil ha vesentlige forbedringer med tanke på miljøpåvirkning og resirkulerbarhet. Prosjektet er ambisiøst, og forskningsaktivitetene vil dreie seg om nye produksjonsmåter for åpne-/lukkemekanismer, ny materialteknologi og nytt design.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project