Back to search

PETROMAKS2-Stort program petroleum

CFU generasjon 5 for olje og partikler

Alternative title: CFU generation 5 for treatment of oil and particles

Awarded: NOK 4.9 mill.

During oil and gas production, water and sand is being separated from the crude oil. This is done to enhance the quality of the oil prior to transport to the refinery. At the same time, the volume of liquids transported to land is being reduced. Produced water is the term for the water that is separated from the oil flowing from the well. After the separation process, the water still contains oil particles and must be treated to achieve the maximum allowable oil content requirement before it can be released into the sea. This stage is also known as polishing. Separation of wastewater can be done by gravity. This is called flotation, as the oil, which is lighter than water, floats up. This is time consuming and requires the storage of large volumes, which takes up space and the equipment has a high weight. Onboard offshore platforms, weight and space are a limited factor. Technology that flotate oil in a shorter time is collectively called a compact flotation unit (CFU -Compact Flotation Unit). Available technology has limited effectiveness on smaller oil particles. This innovation project will further develop the flotation technology and further develop a solution to remove the smallest oil particles using hydrodynamic separation. In addition, the target is to be able to remove other small particles that are not separated in the process system and are released further into the produced water. The project intends to develop the two technologies to be able to work together to deliver an extended and more complete solution to the environmental issue. Technology for removal of oil by flotation and filtration of particles are already existing products. When further developed to work together, the products represent new patentable technology that will be presented to the market.

Allum har mer enn 20 års erfaring med å utvikle og bygge renseanlegg for produsert vann basert på teknologien kompakt flotasjon (CFU). Produsert vann er vannet som hentes ut fra prosessutstyret ved produksjon av olje. Dette vannet må renses før det kan slippes ut i havet. Fokus på rensing har hovedsakelig vært på olje innhold. Innovasjonsgraden for CFU teknologi har de siste årene vært lav. Prosess anleggene som tilbys har hovedsakelig blitt utviklet basert på måling av ytelse i testanlegg. I 2015 begynte Allum å utvikle sin egen teknologi. I utviklingsarbeidet har Allum gått mer teoretisk og systematisk til verks. Eksisterende patenter og teknologi er undersøkt og gjennomgått. Ideen var å hente ut olje fra vann ved bruk av en annen metode innenfor kompakt flotasjon og å levere en avfallsstrøm med høyere konsentrasjon for å redusere volum på avfall. Dette gir teknologien en fordelaktig posisjon sammenlignet med produkter som eksisterer på markedet i dag. For å kunne tilby et mer komplett produkt, ønsker Allum å kunne integrere en filterløsning for å rense utslippsvannet for partikler. Allum har invitert Trilobite som samarbeidspartner i innovasjonsprosjektet. Innovasjonsprosjektet det søkes midler til skal fjerne olje og partikler som slippes ut ved produksjon av hydrokarboner. Prosjektet er industriell forskning og har til hensikt å utvikle to teknologier til å kunne fungere sammen til en utvidet og mer komplett løsning på miljøproblemet. Fjerning av olje ved flotasjon og filtrering av partikler eksisterer hver for seg tilgjengelig som produkter. Begge produkter representer nye patenterbar teknologi som skal presenteres til markedet når de er ferdig utviklet. Kombinasjonen av produktene representerer et nytt produkt, samtidig som flotasjons løsningen skal ferdig utvikles.

Funding scheme:

PETROMAKS2-Stort program petroleum