Back to search

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Teknologi-plattform for deteksjon av giftige gasser

Alternative title: Technology platform for detection of toxic gases

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Number:

346389

Project Period:

2024 - 2025

Organisation:

Location:

Toxic gases can be deadly even at very low concentrations, and over time, they can cause life-threatening diseases at even lower concentrations. It is therefore important to have good sensors that can detect these gases. Optronics, together with SINTEF, has developed two new and unique concepts for the detection of toxic gases. In the first phase of this project, we will evaluate the two concepts against each other, and in the second phase of the project, we will choose one of the concepts and develop components to test the measuring principle. Both measuring principles are based on innovations in optical measurement technology. These innovations are possible due to Optronics and SINTEF's special expertise, and this expertise is world-leading in this field. This competence has been built up through strategic projects in micro- and nano-technology and optics. There are technologies that can detect toxic gases, such as MOS and electrochemical, but these have major weaknesses: *the sensor element is consumed and must be replaced regularly *the sensor element can stop working without the user being notified and must therefore be tested often *the detector must be calibrated regularly as the accuracy is quickly reduced and they show wrong gas concentration The new optical concepts do not have these weaknesses and will be virtually maintenance-free and have a very fast response. Both concepts will reduce costs and increase performance, and will thus be disruptive technologies. At the end of the project, a demonstrator will be assembled, and this will be used to verify the measuring principle against the specification requirements.

Optronics har sammen med SINTEF tatt fram to nye og unike konsepter for deteksjon av giftige gasser. I første fase av dette prosjektet vil vi evaluere de to konseptene opp mot hverandre, og i andre fase av prosjektet vil vi velge en av konseptene og utvikle komponenter for teste ut måleprinsippet. Begge måleprinsippene er basert på nyvinninger innen optisk måleteknikk. Disse nyvinningene er mulig på grunn av Optronics og SINTEF’s spesialkompetanse innen dette området, og denne spesialkompetansen er verdensledende innen dette feltet. Denne kompetansen er bygd opp gjennom strategisk satsning på mikro- og nano-teknologi og optikk. Det finnes teknologier som kan detektere giftige gasser, for eksempel MOS og elektrokjemisk, men disse har store svakheter: * sensorelementet brukes opp og må byttes regelmessig * sensorelementet kan slutte å virke uten at bruker blir varslet og må derfor ofte testes * detektoren må kalibreres regelmessig pga. stor drift De nye optiske konseptene har ikke disse svakhetene, vil være tilnærmet vedlikeholdsfrie og ha svært rask respons. Begge konseptene vil redusere kost og øke ytelse, og vil således være disruptive innen området. Ved slutten av prosjektet vil det sammenstilles en demonstrator, og denne vil bli brukt til å verifisere måleprinsippet opp mot kravspesifikasjonen. En rekke kunder etterspør en optisk og tilnærmet vedlikeholdsfri detektor. Dersom detektoren fungerer som tiltenkt, vil Optronics få den ut på markedet så raskt som mulig.

Funding scheme:

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project