Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Trening som behandling av spondyloartritt

Alternative title: Exercise as treatment for spondyloartritt

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

346432

Application Type:

Project Period:

2023 - 2027

Funding received from:

Engelsk: In Norway, disorders affecting bones and joints like arthritis are not just a health crisis; they're an economic burden, costing the country over 255 billion Norwegian kroner a year! That’s a lot of money spent on healthcare services, medication, and even lost workdays. A Possible Solution Recent studies suggest that exercise can significantly help people with these conditions. High-intensity exercise programs designed for patients are showing promising results in reducing pain and improving overall well-being. But there's a hitch: medications like TNF inhibitors are also effective but can be expensive. The Digital Angle So, can we use technology to make treatment both effective and affordable? The idea is to use digital tools to help patients stick to their exercise routines, which could reduce the need for expensive medication. Remote follow-ups could also help doctors keep tabs on their patients without requiring frequent, costly visits. Why Does It Matter? Finding a cost-effective treatment isn't just good for patients; it's crucial for Norway's healthcare system. Plus, tech solutions could ensure everyone has equal access to care, no matter where they live in the country. In short, this study aims to find out if digital tools could be the key to tackling this painful, pricey problem for good.

Doktorgradsprosjektet vil bidra med forskningsresultater som utgjør en viktig del av en større innovasjon som er et kjerneprosjekt og et satsingsområde i bedriften. Innovasjonen vil åpne nye markedsmuligheter og øke bedriftens konkurranseevne i internasjonal målestokk. Prosjektets store potensiale ligger i å finne en løsning hvor helsevesenet har mulighet for å understøtte tverrsektoriell utvikling innenfor digital helseteknologi. Det å kunne ta i bruk proprietære løsninger vil både kunne generere nytt entreprenørskap og samtidig øke mulighetsrommet for helsesektoren i å ta i bruk de beste løsningene markedet har å tilby. Det å f.eks. kunne integrere brukerdata fra sportsklokker vil være banebrytende i helsevesenet og overførbart til forskjellige pasientgrupper som revmatologi, overvekt, diabetes og hjerte/karsykdommer. Vi skal lage en digital plattform som muliggjøre fjernbehandling av pasienter, og egenbehandling forpasienter med behandlingsopplegg laget både av terapeuten og av teknologien selv. Gjennom bruk av tredjepart og artificial intelligence (AI) vil vi kunne øke kvaliteten på persontilpasset pasientoppfølging, bidra til mindre ressursbruk i helsevesenet og fremme nytt entreprenørskap i Norge innenfor e-helse. Gjennom prosjektets videreføring i regi av forskningsprosjektet SPARK, vil vi kunne bruke kunnskapen vi tilegner oss til å dokumentere effekten trening gir for pasientens sykdomsaktivitet og måle hvilket positivt bidrag en digital løsning vil gi for individet og samfunnsøkonomisk. Forskning på aktivitet og trening er avhengig av en plattform til levering av trening og sikker datainnsamling og denne plattformen må også være et egnet verktøy i forskningen med gode løsninger og brukerflater på alle nivåer.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd