Back to search

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Videreutvikling av teknologi for bedre undergrunnsforståelse og innsamling av data for mer effektive boreoperasjoner

Alternative title: Further development of technology to improve the understanding of rock mechanics and data for more efficient drilling operations.

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Number:

346465

Application Type:

Project Period:

2024 - 2026

Organisation:

Location:

It is important to have a good understanding of the rock formations and its characteristics in order to maintain well integrity during drilling operations. Such understanding is also important for other operations, such as permanent plugging and abandonment of wells. QWave has developed a new technology to perform stress testing which will increase the quality of such understanding, a technology rooted in own research and development based on acoustic shockwaves and inspired from how such technology is currently used within medicine and treatment of patients. A prototype tool to perform such stress tests has been developed and tested. The project is to further develop the technology. Research into ways the tool can be rotated while in well to ensure that tests are always performed in the right direction related to horizontal stress regimes in the area, to ensure best possible test results. The project will also explore possibilities to capture and display an image of the wellbore while the operation is in progress to ensure that the test result is a success prior to completing the test. The project will research ways to optimize the number of stress tests by improving performance of critical components, so that as many measurements as possible can be conducted while the tool is in the well. There will be research into materials, solutions, and methods to make the technology more robust, more operational efficient, easier to maintain, reduce the risk of errors, as well as reduction of costs to build and operate the tool. The project will also research opportunities to reduce or change dimensions of components in the tool, which will enable more petroleum projects access to the technology, for example a higher number of exploration wells.

Prosjektet skal forske videre på kjerneteknologi og videreutvikle denne med fokus på fire teknologiområder: 1) Posisjonering: Slik prototypen er utviklet så har man ikke mulighet til å rotere posisjon på en kontrollert måte når utstyret er i borehullet. Ved å posisjonere riktig vil man med mer sikkerhet kunne måle minste horisontale spenning, og dette vil være en funksjonalitet som vil øke suksess raten ved operasjoner og dermed gjøre utstyret mer kommersielt attraktivt og øke mulighetene for verdiskaping. 2) Bildebehandling (imaging): Slik prototypen er utviklet så vet man ikke med sikkerhet hvor stor sprekk man har laget under en operasjon. Utstyret er nede i borehullet og man har dermed ingen mulighet for visuell bekreftelse på en suksessfull perforering. Hvis man kan se resultatet visuelt, så kunne man for eksempel justert pulser intensitet og avstand til borehulls veggen for å sikre en vellykket operasjon. 3) Optimalisere målinger: En kritisk komponent i teknologien er elektroder som mottar en høyspent puls og starter selve sjokkbølgen. Disse vil naturlig erodere under operasjon og avstanden mellom elektrodene øker og genereringen av sjokkbølger vil bli mindre effektiv, med mindre man kan justere avstand under operasjonen. Det er også andre kritiske komponenter som kan redusere effektivitet. Å optimalisere disse komponentene vil øke effektiviteten og muliggjøre flere operasjoner over lenger tid uten å måtte ta utstyret ut av borehullet. 4) Materialer, dimensjoner og metoder: Testing i qLab og prototype viser at mer forskning på bruk av materialer, løsninger og metoder vil kunne videreutvikle teknologien og gjøre den mer robust, mer operasjonell effektiv, mer vedlikeholds vennlig, redusere risiko for feil, samt redusere kostnader av å bygge og drifte utstyret. Å redusere eller endre dimensjoner på utstyret vil muliggjør tilgang til et større marked, for eksempel et større antall letebrønner.

Funding scheme:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk