Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

f-CTMP – Forenklet CTMP prosess

Alternative title: f-CTMP - Simplified CTMP process

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Number:

346556

Project Period:

2024 - 2026

Funding received from:

Partner countries:

Our newsprint mill at Norske Skog Skogn is one of the largest in Europe. We use mainly renewable resources, such as regional spruce timber and water power. We deliver paper to demanding customers worldwide, with Great Britain being our main market. As the global demand for newsprint is in decline, markets for fiber-based packaging are increasing. In times of good market prospects, we thus want to shift production from newsprint to packaging. New packaging products will demand different pulp fiber properties than newsprint, which again requires substantial changes to our paper pulp production process. From long term experience and research, we know well how to combine energy, equipment, raw materials and chemicals in order to produce the best possible paper pulp quality for our new products. To avoid large and costly investments we aim for producing the new pulp quality by modifying our existing process equipment, while simultaneously developing and implementing an innovative, yet simplified CTMP process technology. Our new products will be nearly 100% recyclable and made of renewable resources, contributing to sustainable growth and circularity. UN sustainability subgoals such as: i) Improve progressively global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, ii) Upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes and iii) Achieve the sustainable management and efficient use of natural resources, will be addressed. Our project group members combine broad practical experience and scientific excellence within paper pulp production, process technology and chemistry, technical equipment, simulation and modelling as well as analytics. This combined expertise offers good possibilities to realize the value creating potential of the f-CTMP process.

Norske Skog Skogn produserer 500 000 tonn avispapir og forbedret avispapir årlig og er Norges største papirprodusent. Avisforbruket ble redusert med 10 % i Europa i 2022, kommer å falle med opptil 20-30% i 2023, og kombinasjonen av Covid 19 og påfølgende høy inflasjon har gjort at mange avisprodusenter har stengt eller bygget om maskinene ettersom markedet for avispapir har falt raskt i Europa. Norske Skog Skogn utreder derfor muligheten for å legge om produksjonen fra trykkpapir til emballasje, i tillegg til å produsere CTMP-masse for salg. I begge tilfeller må Norske Skog Skogn endre papirmasseproduksjonen fra TMP-masse for trykkpapir til å produsere CTMP-masse som egner seg både for emballasje og for salg av CTMP-markedsmasse. Å legge om produksjon fra TMP til CTMP-masse er noe som normalt er en omfattende jobb som krever store investeringer og lang tid (opptil 24 måneder). Med det foreslåtte prosjektet vil vi produsere CTMP-masse på en enklere måte i eksisterende TMP-linjer slik at vi kan redusere investeringskostnaden og gjøre det mye raskere. I tillegg vil vi få mulighet til å bleke dagens TMP-masse på en mer effektiv måte dersom planene i prosjektet lykkes. Det er et omfattende forskningsprosjekt som skal gjennomføres over tre år i full skala, samtidig som vi skal fortsette å produsere TMP-masse til trykkpapir uten å forstyrre denne produksjonen for mye. Det er også viktig at den nye CTMP-prosessen ikke øker belastningen på renseanlegget for mye.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena