Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Vertical sustainable platform organizations

Alternative title: Vertical sustainable platform organizations

Awarded: NOK 16.0 mill.

Consumer platforms are one of the most important future industries in Norway and can contribute to an increased value creation of 28 billion by 2030. We at FINN.no/Schibsted Nordic Marketplaces (NMP) are driving the transformation of our Nordic brands and creating the next generation marketplace for jobs, real estate, reuse, and mobility covering all the Nordic countries. Similarly, at Gjensidige, we aim to deliver the future platform for insurance, fund savings, and pensions, also for the Nordic region. Our companies are challenged by both a number of agile startups and the big platforms companies (such as WealthFront, Apple, Google, and Amazon) that have enormous customer bases and technical resources. Therefore, the current approach to product development in NMP and Gjensidige must be accelerated. We must succeed in an agile transformation and organize ourselves into product organizations consisting of product teams with end-to-end responsibility (what we call verticals). This organization can contribute to reduced dependencies and increased expertise within each vertical. Companies that succeed in organizing product development with autonomous and strong verticals are predicted to achieve increased revenue of 10-20%. This is due to quicker responsiveness, increased speed in product development towards existing and new customers. VertiGO will develop a research-based method that enables transformation to vertical organization and offers techniques and processes for effective product development. As a consequence, innovation capacity in Norway will also be strengthened as NMP makes it available for other businesses. VertiGO consists of three key innovations: 1) technology and method for data-driven vertical transformation 2) method and practices for continuous "aligned autonomy" where product-centric verticals work coordinatedly 3) technology and principles for an internal "development experience (DevX)" platform that makes cross-functional teams self-serving.

FINN.no og Gjensidige står ved et veiskille i utvikling av sine forbrukerplattformer. Tradisjonelt har vi fokusert på optimalisering horisontalt, på tvers i konsernet, noe som har medført en høy intern kompleksitet og avhengigheter mellom forretningsområder, team og teknologier. Implementering av nye produkter går for sakte, og vi blir nå utfordret av store internasjonale selskaper med enorme ressurser og små raske selskaper. Vårt konkurransefortrinn er å kombinere vår strategi for bærekraft og sirkulær økonomi, god kundeinnsikt, teknologi, og effektive arbeidsprosesser tuftet på den norske modellen med høy tillit, autonomi og involvering. VertiGO vil muliggjøre fremtidens forbrukerplattformer for bærekraftig forsikring og handel. Vi skal utvikle et nytt og innovativt rammeverk for tjenesteutvikling og samtidig transformere våre virksomheter til ‘vertikaler’ (autonome forretningsområder innad i virksomheten). Vi skal lage en utviklingsplattform som gjør vertikalene og deres kryssfunksjonelle produktteam selvbetjente, og som støtter et bredt spekter av roller og funksjoner, ikke bare utviklere. VertiGO tilbyr teknologi for at produktteam jobber datadrevent, og metoder for at team, forretningsområder og interessenter er alignet. Dette forutsetter tre delinnovasjoner: • Teknologi og metode for datadreven vertikal transformasjon. • Metode og praksiser for kontinuerlig «aligned autonomy» der produktsentriske vertikaler (produktområder og deres autonome team) jobber koordinert. • Teknologi og prinsipper for intern «development experience (DevX)»-plattform som gjør kryssfunksjonelle team selvbetjente. I tett samarbeid med SINTEF skal vi gjennom aksjonsforskning utforske sentrale spørsmål: • Hvilket ansvar og myndighet skal vertikaler og kryssfunksjonelle team ha i et komplekst økosystem? • Hvordan sette opp og utvikle plattform og økosystem for distribuert datahåndtering? • Hvilken teknologi på den interne utviklingsplattformen gir høy DevX for kryssfunksjonelle team?

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena