Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BioBoard - våtformede trefiberbaserte byggeprodukter

Alternative title: Bioboard - wood fiber-based construction products, manufactured by a wet process.

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Number:

346564

Project Period:

2024 - 2027

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

The Bioboard project will develop sustainable wood fiber-based windproof boards based on wet forming technology in Hunton's factory in Gjøvik. The fiber boards will consist of recycled raw material, thus strengthening Hunton's contribution to a circular utilization of Norway's natural resources. Improving the fire-technical properties is a key innovation in the project, in addition to the use of recycled material. Furthermore, the BioBoard project will seek to develop a new binder for the windproof boards, as well as innovative solutions for energy efficiency, board durability and optimization of wood fiber properties. Hunton Fiber will collaborate with the research institutes RISE PFI and RISE Fire Research to ensure that the research collaboration is carried out with the necessary expertise. The result of the project will be fossil-free windproof board with a significant contribution to material recycling and with better fire resistance properties and carbon footprint than current products.

BioBoard-prosjektet har som mål å utvikle nye bærekraftige trefiberbaserte vindtettplater basert på våtformingsteknologi i Huntons fabrikk på Gjøvik. Råvarene inn i prosessen vil delvis være norsk jomfruelig sagbruksflis og delvis resirkulert returflis. De nye klimavennlige produktene styrker dermed Huntons bidrag til en sirkulær utnyttelse av Norges naturressurser. I tillegg til bruk av returflis, er forbedring av de branntekniske egenskapene en annen nøkkelinnovasjon i prosjektet. Forbedring av brannklasse vil muliggjøre bruk av Huntons vindtettplater i høyere bygg, og dermed åpne for nye anvendelsesområder og markedssegmenter både i Norge og utlandet. Videre vil BioBoard-prosjektet arbeide med utviklingen av nytt bindemiddel til vindtettplatene, samt innovative løsninger for utslippsreduksjon, energieffektivisering, plateholdbarhet og optimalisering av trefiberegenskaper. Hunton Fiber vil samarbeide med forskningsinstituttene RISE PFI og RISE Fire Research for å sikre at forskningssamarbeidet utføres med nødvendig ekspertise. Resultatet av prosjektet vil være fossilfrie vindtettplater med betydelig bidrag til materialgjenvinning og med bedre branntekniske egenskaper og klimaregnskap enn dagens produkter.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena