Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EchoValve

Alternative title: EchoValve

Awarded: NOK 10.8 mill.

EchoValve is a project that is focused on use of medical ultrasound for diagnosis and treatment of heart valve deficiencies. These deficiencies can be present already from birth or they can develop later in life. The probability of developing heart valve deficiencies increases significantly after the age of sixty and since the population in the world is aging the problem is increasing. Heart valve deficiencies can significantly impact quality of life and they are therefore important to treat. We will address different aspects related to diagnosis and treatment of heart valve deficiencies. We will develop a new probe which will make it easier to visualize heart valves as well as devices used to repair heart valves. Furthermore we will develop new methods for detection, processing and visualization of blood flow. The new methods shall make it easier to understand the severity of heart valve leakages. Furthermore, the new methods shall reduce noise and artifacts in the images compared to todays methods. The methods shall work both in 2D and 3D. Finally we will develop new methods for visualizing heart valves and calcified structures. The new methods shall result in higher resolution images and they shall make it easier to understand and measure the severity of calcifications.

I løpet av de 10 siste årene har GE Vingmed Ultrasound gjort store framskritt når det gjelder å gjøre det lettere å diagnostisere mange ulike typer hjerteproblemer, men diagnostisering og behandling av hjerteklaff-feil er et område der det fortsatt trengs betydelig innsats. Feil på hjerteklaffene kan være medfødte eller de kan oppstå i løpet av livet. Sannsynligheten for å utvikle hjerteklaff-feil øker betraktelig når man passere 60 år og siden befolkningen i verden eldes er dette problemet stigende. Prosjektet har som formål å gjøre det lettere å diagnostisere og behandle pasienter med hjerteklaff-feil. Det er flere FOU utfordringer i prosjektet. Det skal utvikles an ASIC som skal inngå i en ny TransøsofagusEkkokardiografiprobe. Denne ASICen skal bidra til at man avbilde hjerteklaffer og klaffereperasjonsenheter med høy oppløsning og uten artifakter i bildet og den vil være en vesentlig nyvinning. Siden proben føres inn i pasientens spiserør er det svært strenge krav til lavt effektforbruk. En annen stor utfording i prosjektet vil være å komme fram til nye metoder for å beregne, prosessere og visualisere blodstrøm gjennom hjerteklaffene. Metodene må være robuste og kunne få fram lekkasjer på en mye bedre måte enn det som er mulig med dagens metoder. Det er også utfordringer i å visualisere selve klaffene med god bildekvalitet. Dette skyldes blant annet avvik i ultralydstrålene som vi ønsker å korrigere. For å kunne bestemme hvordan en pasient skal behandles er det viktig å finne ut i hvliken grad hjerteklaffene er kalsifiserte. En betydelig utfordring vil være å finne gode måter å visualisere kalsifisering.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena