Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Rescuevoice Pro: Fremtidens treningsplattform for livreddende nødsamtaler

Alternative title: Rescuevoice Pro: Futures training platform for life-saving emergency calls

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Number:

346792

Project Period:

2024 - 2027

Funding received from:

Organisation:

Location:

Life-saving conversations: A new era in managing 911 calls When accidents occur and every second counts, the communication ability of emergency center operators is more than important - it's lifesaving. Imagine calling 911 in a crisis. You expect the operator to quickly grasp the gravity of the situation and handle the call effectively. This level of communication requires skills beyond the ordinary. In this landscape, Somsagt AS, in collaboration with AMK Vestfold Telemark, has paved the way for an innovation that could revolutionize emergency calls. Early results indicate that their methodology can reduce critical time from the start of the call to when help is dispatched. Preliminary results show a time saving of 28 seconds. This innovation stands out from traditional methods by focusing on communication psychology methods, in addition to regular training with avatars. Operators learn to handle fear and stress with precision, particularly in terms of empathy and compassion. This provides an intense, engaging, and effective training experience. Surprisingly, there currently exists no simulator that covers all these aspects of emergency operator training. Therefore, the project's goal is to confirm and further develop the gold standard for emergency calls and create a scalable and cost-effective training program. The project is a collaboration among several key players, including Akershus University Hospital, the University of Oslo, OsloMet, Crayon AS, NAKOS, the Norwegian Cardiac Arrest Registry, and Vestfold Hospital. Supported by the Norwegian Research Council the project has ambitions for the international market in partnership with Microsoft Norway. The simulator will be tested and verified at Norwegian 911 centers, with independent quality assurance from NAKOS. The project stands as an example of how collaboration between research, the public sector, and private industry can create innovative solutions that can save lives around the world.

Dette prosjektet har som mål at alle som ringer 113, skal møte operatører som behersker moderne kommunikasjonspsykologiske metoder. Derfor ønsker vi å utvikle en kostnadseffektiv simulator som er tilgjengelig for alle. Vårt hovedmål er å utvikle en ny type treningsplattform for opplæring av operatører som svarer på nødtelefoner. Internasjonalt er de lettest tilgjengelige markedene for oss nødsentraler i USA (#911), Storbritannia (#112) og de andre skandinaviske landene. Nasjonalt er opplæring av operatører ved legevaktsentraler (#116117), brannvesen (#110) og politi (#112) særlig aktuelt. Dette innovasjonsprosjektet innebærer imidlertid først å utvikle en samtaleplattform skreddersydd for treningsbehovene ved de 16 nødsentralene ved Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK #113). Innovasjonen består av flere komponenter, og skiller seg fra lignende løsninger ved at vi vil utvikle en teknologisk løsning som muliggjør opplæring i kommunikasjonspsykologiske metoder, noe som tilfører kunnskap utover det operatører ved nødnummer har tilgang til i dag. Dette inkluderer opplæring i beskyttede kommunikasjonsalgoritmer som selskapet har bidratt til å utvikle. Videre vil plattformen simulere høyintense situasjoner der håndtering av sterke følelser og bruk av empati er særlig viktig. En god løsning for dette finnes ikke i dag, og teknologien vi utvikler, vil vi søke om å patentere. Prosjektet vil videre gi et komplekst datasett som ikke kan kopieres. Vår treningsplattform blir unik når teknologien vi utvikler, integreres med dette datasettet.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena