Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nødslepsoppkopling for skip uten IMO krav til spesifikt nødslepsystem (Emergency Towing System)

Alternative title: Emergency towing connection for ships without IMO requirement for a Emergency Towing System (ETS)

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Number:

346816

Project Period:

2024 - 2025

Drifting ships is a risk for other ships and ocean structures and might result in pollution. Statistics from the Norwegian Coastal Administration shows that about 0.15% of total traffic in the Norwegian Economic Zone drifts. One way of mitigating this risk is to have a safe and reliable system for transferring tow lines between the drifting vessel and a tow vessel. To transfer tow lines in harsh weather is challenging, especially for ships that is not covered by IMOs rules related to Emergency Towing Equipment. The EMTOW project aims to develop a cost-effective and safe solution to prevent that drifting ships collides with ocean structures or runs aground in coastal waters. The project aims to develop innovations and test equipment that support automatic transfer of tow line between the disabled vessel and the tow vessel, both for manned and unmanned ships. The project will investigate how this equipment can be built into new and existing ships. Another aspect is portable emergency towing systems that can be transferred to the disabled or tow vessel in harsh weather. One of the main challenges is to transfer the tow line between the disabled vessel and towing vessel, especially in harsh weather. Through knowledge-based development using competence from ship designers, equipment suppliers and operational personnel from participating ship owners, the project will develop a new and improved automatic method to automatically transfer the towline between the drifting vessel and towing vessel. The project owner is Ulstein Design & Solutions. The project consortium consists of equipment suppliers that delivers equipment to a future autonomous emergency towing system (Offshore & Trawl Supply, Stormlinker and Viking Norsafe – Life Saving Equipment), ship owners (Hurtigruten Expeditions, Massterly), Association of Arctic Expedition Cruises (AECO) and governmental bodies (Norwegian Coastal Administration and Norwegian Coast Guard). SINTEF Ocean is research partner.

En av hovedutfordringene med dagens system for nødslep er overføringen av sleper mellom nødslepfartøy og drivende skip i dårlig vær. Gjennom kunnskapsbasert utvikling vil prosjektet utvikle en ny, forbedret og automatisk metode for overføring av slepelinen mellom drivende skip og slepefartøy. Løsningen vil særlig være effektiv i tilfeller hvor det drivende skipet er ubemannet; et mannskapsløst autonomt skip, eller drivende skip som har blitt forlatt av mannskapet. Disse løsningene vil redusere risiko for at drivende skip kolliderer med havstrukturer eller grunnstøter i kystfarvann. Slike hendelser kan medføre fare for liv, skade på havstrukturer og forurensning fra last (spesielt olje/kjemikalieutslipp). Prosjektet vil ta for seg skipsbasert utstyr/operasjonsprosedyrer og trening på bruk av slikt utstyr samt spesialutrustning for nødslepfartøy med henblikk på at de kan kople opp et nødslep mot forskjellige fartøystyper under krevende værforhold. For spesielle kommersielle fartøystyper (bulkskip,cruisefartøy og autonomt fartøy) vil prosjektet studere forskjellige løsninger og forbedrede og/eller nye produkter som kan forenkle oppkopling av nødslep under krevende værforhold. Brukere av innovasjonen vil være kommersielle rederier og rederier/myndigheter som gjennomfører nødslepoperasjoner, norske skipsdesignere, verft og utstyrsleverandører er sentrale i utvikling av nye løsninger som gjør det enklere og sikrere å kople opp et nødslep under krevende værforhold. Prosjektet vil innledningsvis samle inn informasjon om eksisterende og foreslåtte systemer for kopling av nødslep på et drivende skip. Parallelt vil prosjektet bearbeide nasjonal erfaring med gjennomføring av nødlep. Resultater fra dette arbeidet vil danne grunnlag for utvikling av nye løsninger for oppkopling av nødslep for utvalgte skipstyper. Ett av designene vil bli videreutviklet til en protoytyp som vil bli brukt i en fullskala test. Prosjektet vil produsere grunnlag til IMO arbeid på temaet nødslep.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project