Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: (FORSTERK) SIDESTREAM_DISS

Awarded: NOK 0.22 mill.

SIDESTREAM_DISS aims at disseminating SIDESTREAM results during the most important meeting of key players in the European aquaculture business, research, and policy. The annual conference of the European Aquaculture Society is the largest gathering of professionals active in European aquaculture. The conference regularly attracts 2000-3000 attendees, which makes it a perfect outlet to disseminate results from SIDESTREAM. Many results in the project came in during the late period of the project or keep coming until the end of the project, hence we so far had no chance to disseminate the entirety of the project in a synthetized manner. The EAS 2023 is after the SIDESTREAM project lifetime, and we think the 3rd additional call is beautifully suited to disseminate the SIDETREAM project. This will be done by seven oral presentations across the different theme sessions, and as a leaflet which will be distributed at the conference, and online.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Thematic Areas and Topics

Portefølje Banebrytende forskningInternasjonaliseringHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerLandbrukMarinInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBransjer og næringerFiskeri og havbrukMatMat - Blå sektorMatMat - BlågrønnCo-Funded/ERA-NETMatNæringsmiddel og foredlingHavbrukFôr og ernæringAnvendt forskningMatGlobal matsikkerhetCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020Politikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBioteknologiMarin bioteknologiPortefølje InnovasjonBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiGrunnforskningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioøkonomiØvrig bioøkonomiDelportefølje InternasjonaliseringBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakMarinMarin bioteknologiLTP3 Klima, miljø og energiBioteknologiLandbruksbioteknologiBioøkonomiMatPortefølje ForskningssystemetMarinHavbrukLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBransjer og næringerMatMat - Grønn sektorLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKlimarelevant forskningLTP3 Hav og kystBioteknologiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Bioøkonomi og forvaltning