Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: (FORSTERK) SIDESTREAM_DISS

Awarded: NOK 0.22 mill.

SIDESTREAM_DISS aims at disseminating SIDESTREAM results during the most important meeting of key players in the European aquaculture business, research, and policy. The annual conference of the European Aquaculture Society is the largest gathering of professionals active in European aquaculture. The conference regularly attracts 2000-3000 attendees, which makes it a perfect outlet to disseminate results from SIDESTREAM. Many results in the project came in during the late period of the project or keep coming until the end of the project, hence we so far had no chance to disseminate the entirety of the project in a synthetized manner. The EAS 2023 is after the SIDESTREAM project lifetime, and we think the 3rd additional call is beautifully suited to disseminate the SIDETREAM project. This will be done by seven oral presentations across the different theme sessions, and as a leaflet which will be distributed at the conference, and online.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Thematic Areas and Topics

BioteknologiIndustriell bioteknologiMatGlobal matsikkerhetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMatMat - Grønn sektorMatMat - Blå sektorMatNæringsmiddel og foredlingMatMat - BlågrønnPolitikk- og forvaltningsområderMarinPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioteknologiLandbruksbioteknologiMarinMarin bioteknologiPortefølje InnovasjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBioteknologiMarin bioteknologiPortefølje Banebrytende forskningHavbrukFôr og ernæringAnvendt forskningMarinHavbrukBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningHavbrukBransjer og næringerInternasjonaliseringGrunnforskningLTP3 Hav og kystInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningPortefølje ForskningssystemetBioteknologiBioøkonomiØvrig bioøkonomiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Mat og bioressurserBioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerLandbrukLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensCo-Funded/ERA-NETLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020MatLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Klima, miljø og energi