Back to search

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

ERA-NET: (FORSTERK) Smart solutions for advancing supply systems in blue bioeconomy value chains_ Dissemination

Alternative title: Smarte løsninger for å fremme forsyningssystemer i blå bioøkonomi verdikjeder_Formidling

Awarded: NOK 0.22 mill.

Smartchain_dissemination project addresses the need for a greater impact of the results of Smartchain initial project at social, economic and policy levels. Smartchain_dissemination will use effective dissemination and communication strategies to ensure that not only institutions and companies involved in the original Smartchain project benefit from its results but also a wider audience. Smartchain_dissemination addresses the specific challenges in reaching out to stakeholders by finding the right audience (e.g. public, policymakers, researchers, industry) and tailoring communication methods and activities accordingly. The project includes complimentary dissemination actions from the initial project to maximise the impact of the produced knowledge and know-how. Among other activities, webinars and a policy paper will be developed to accelerate the development of a Blue Bio knowledge community mostly in Norway, Island and Denmark. Smartchain_dissemination project also caters to other audiences by promoting arenas for discussion of the Blue circular economy and by integrating its research into high education activities.

Smartchain_dissemination project addresses the need for a greater impact of the results of Smartchain initial project at social, economic and policy levels. Smartchain_dissemination will use effective dissemination and communication strategies to ensure that not only institutions and companies involved in the original Smartchain project benefit from its results but also a wider audience. Smartchain_dissemination addresses the specific challenges in reaching out to stakeholders by finding the right audience (e.g. public, policymakers, researchers, industry) and tailoring communication methods and activities accordingly. The project includes complimentary dissemination actions from the initial project to maximise the impact of the produced knowledge and know-how. Among other activities, webinars and a policy paper will be developed to accelerate the development of a Blue Bio knowledge community mostly in Norway, Island and Denmark. Smartchain_dissemination project also caters to other audiences by promoting arenas for discussion of the Blue circular economy and by integrating its research into high education activities.

Funding scheme:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Thematic Areas and Topics

HavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterCo-Funded/ERA-NETPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringAnvendt forskningHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningHavbrukBransjer og næringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMatGlobal matsikkerhetPortefølje InnovasjonMarinBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiMarinFiskeriMatNæringsmiddel og foredlingMatTrygg verdikjedeMatMat - Blå sektorBioøkonomiUtviklingsarbeidMarinHavbrukMatLTP3 Hav og kystLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020LTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Mat og bioressurserInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerFiskeri og havbrukIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseResponsible Research & InnovationIKT forskningsområdeBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje ForskningssystemetKlimarelevant forskningLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapInternasjonaliseringResponsible Research & InnovationRRI Medvirkning