Back to search

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Et mer bærekraftig og lønnsomt snøkrabbefiske

Alternative title: A more sustainable and profitable snow crab fishery

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

346989

Project Period:

2024 - 2027

Location:

Work package (WP) 1 will focus on bait. Snow crab fishing mainly uses squid and herring. Squids are expensive and imported, e.g., from South America. The costs quickly rise to NOK 50,000 per boat per day in bait consumption when using 1 kg squid per pot. In addition, both squid and herring can be used for human consumption. Therefore, it is essential to replace them with marine rest raw material sources that are not utilized. We will test rest raw material from cod and pollack and cleaner fish from aquaculture. Systematic bait trials with various materials will be set up during commercial fishing. In AP2, the efficiency of the pots and welfare during sorting will be studied. By combining small and standard meshes, we want to achieve a higher entry of crabs via climbing fields and continued mesh selection of undersized crabs. In addition, animal welfare and accidental mortality during sorting will be assessed. Frøyanes has a moonpool that provides a sheltered environment from weather and wind during sorting. The damage, survival, and welfare of undersized crabs sorted indoors will be compared with conventional outdoor sorting. In AP3, available information on catch, location, depth, seabed, and water environment will be combined, and systematic information that can improve catch efficiency will be identified. We want to find a correlation between catch data and data obtained to predict efficient fishing. AP4 will optimize the cooking process for snow crab and find solutions to avoid bluing on fresh snow crab. Bluing is a discoloration that occurs when the crab meets air and is prevented by cooking the crab or preventing access to air. When cooking, the crab is split in two, and only the legs and claws are cooked. Small crabs are often overcooked, and the project will optimize the cooking process so that discoloration is prevented, but the product is not overcooked. The innovations will contribute to a more sustainable and profitable snow crab fishery.

Hovedmålet til prosjektet er å utvikle snøkrabbefangst til å bli mer bærekraftig og lønnsomt gjennom å utvikle hele fiskeriet, fra fagst til salgbart produkt. Forskning for utvikling av et mer bærekraftig og lønnsomt snøkrabbefiske er av stor betydning for økt verdiskapning av denne arten. Snøkrabbe er en relativt ny art i norsk fiskeri, som øker i omfang. I 2023 ble det gitt en kvote på 7117 tonn, en økning fra 6725 tonn i 2022 og 6500 i 2021. Norge eksporterte snøkrabbe for 292 og 343 mill. NOK, i henholdsvis 2021 og 2022 (seafood.no). Det er forventet at snøkrabbe vil bli den mest verdifulle skalldyrressursen i Norge på sikt, men det forutsetter en videreutvikling for å bli mer bærekraftig og miljøvennlig. Innovasjonen i dette prosjektet omhandler flere forhold knyttet til fangst og foredling av snøkrabbe. Mer bærekraftig agn skal oppnås ved å utnytte restråstoff fra fiskeri og akvakultur, mens forbedret fangst/overlevelse/velferd skal oppnås ved å endre teinedesing, utvikle mer skånsom sortering av krabben, samt øke kunnskapen om fangsteffektiviteten ved å sammenstille tilgjengelig data fra fiskeriet. Kvaliteten på produktene som tilbys markedet skal forbedres ved forbedring av prosessering og emballering. Alle disse faktorene representerer hver for seg forskningsutfordringer. Innovasjonene i prosjektet er alle i forskningsfronten på feltet, og krever grundig arbeid og dokumentasjon for å kunne tas i bruk. Resultatene fra prosjektet vil bidra med nødvendig beslutningsstøtte for å utvikle et mer bærekraftig snøkrabbefiskeri for hele den norske flåten.

Funding scheme:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri