Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Arena Unikom 2023

Awarded: NOK 99,999

Arena Unikom er konferanse for alle som er interessert i hvordan kommunal sektor, universiteter, forskningsinstitutt og andre organisasjoner kan jobbe sammen for å finne gode, forskningsbaserte løsninger for morgendagens kommunale praksis. Konferansen arrangerer 2.november i Trondheim. Under overskriften «Fra kunnskap til gevinst» vil konferansen presentere resultater fra ulike typer samarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner. Gjennom en kombinasjon av strategiske og praksisnære innslag belyser vi hvordan ulike modeller for samarbeid mellom kommunesektoren og akademia kan bidra til utvikling av et bærekraftig velferdssamfunn. Målgruppen er alle som er interessert i hvordan kommunal sektor, universiteter, høgskoler og forskningsinstitutt kan jobbe sammen for å finne gode, forskningsbaserte løsninger for morgendagens kommunale praksis. Programmet bygges opp med en kombinasjon av innlegg fra politisk, administrativ og forskningsfaglig side, og det settes av tid til gode diskusjoner og nettverksbygging. Konferansen er den første møteplassen med nasjonal profil der kommuner og akademia møtes som likeverdige partnere i dialog om hvordan man sammen kan skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det handler om utvikling av relevante, sterke forskningsfellesskap, men også om hvordan universitet og kommuner sammen kan bidra til økt relevans i utdanningene på alle nivå, inkludert livslang læring. Ikke minst handler det om hvordan kunnskap kan bli anvendelig, og anvendes i offentlig sektor.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune